product-imgage

Mentor til erhverv


Dine ansatte kan have brug for at blive vejledt gennem personlig coaching. Vi stiller mentorer til rådighed for dine ansatte, som har et ønske om at blive rådgivet i forskellige faser i arbejdslivet. Det kan være svært at opretholde balance mellem familie- og arbejdslivet, men vi tror på at succes og målopfyldelse kan skabes med mentorforløb, der bidrager til personlig udvikling. Vores mentorer kan klarlægge en plan, så dine ansatte oplever opfyldelse af delmål og endelige mål, der gavner din virksomheds vision og mission. Et bedre arbejdsmiljø, som er præget af personlig – og relations udvikling, vil skabe et bedre arbejdsmiljø med motiverede ansatte. Glem ikke at sådan et forløb også kan bidrage til dig som leder. Vores mentorer kan skræddersy et mentorprogram alt efter virksomhedens ønsker.  

Du tænker måske, ”Hvilken betydning har de ansattes/min personlige udvikling for virksomheden?”

Jo det har den betydning, at det bidrager med mere, end man lige går og tror. Personlig udvikling bidrager med forbedringer i dit/dine ansattes arbejdsliv og med værktøjer, der kan støtte dem hjemme og på jobbet. Det er vigtigt at skabe relationer mellem leder og ansatte samt ansatte imellem.  Gennem et mentorforløb vil I opleve udvikling af værktøjer, som kan anvendes i jeres hverdag og på jobbet. Få udviklet egenskaber der giver et sundere, gladere og mere overskueligt arbejdsliv – og miljø. Vores mentorer kan rådgive og motivere de ansatte, hjælpe til kulturdannelse og et samarbejdende arbejdsmiljø. Der vil afholdes møder, hvor I ser på jeres udvikling og opfyldelse af jeres mål. Skab overskud, arbejdsglæde og glem ikke at have det sjovt imens alt dette sker på jeres arbejdsplads.Fortsæt uden login