Tidsregistrering

  Pligt til registrering af mødetider

  Arbejdsgivers pligt til at registrere mødetid

  EU-domstolen har d. 14. Maj 2019 afsagt dom, der omfatter tidsregistrering på arbejdspladser. Det er af EU-domstolen blevet afsagt, at arbejdsgivere i medlemslandene skal registrere mødetider for deres ansatte. Førhen har det været lønmodtagerens ansvar at kunne bevise, at arbejdsugen har steget over det tilladte på en uge. Formålet med denne tidsregistrering beskytter den ansatte i, at arbejdsugen ikke er længere end, hvad den i gennemsnit må være. Dernæst skal bestemmelserne for hviletid ligeledes overholdes. Arbejdsgivere i medlemslandene herunder Danmark skal derfor sørge for et setup, der kan dokumentere, hvornår den ansatte møder ind på arbejde, hviletid, og hvornår denne forlader arbejdspladsen. Dommen har vakt opsigt og bekymring for danske arbejdsgivere, der nu skal tage stilling til at etablere systemer, som kan registrere mødetider.

  Hvad betyder det for arbejdsgiveren?

  For arbejdsgiveren betyder det, at dokumentation skal være så præcis som muligt. Dette kan ske ved at anskaffe systemer til registrering, når den ansatte møder ind, holder pause og forlader arbejdspladsen. Arbejdsgiveren skal derfor føre en log for hver medarbejder, hvilket kan være uoverskueligt alt afhængig af arbejdspladsen. Hvis man som bygherre har 20 medarbejdere på et byggeprojekt på en fjernlokation, kan det være svært og ikke mindst uoverskueligt at føre log for hver medarbejder. Hjælpen er dog at finde i nyere systemer, som gør, at hele processen bliver overkommeligt sideløbende med, at alt data lagres i registreringssystemet.

  Hvad betyder det for lønmodtageren?

  Lønmodtageren har efter dommen ikke længere bevisbyrden for om arbejdsugen overskrider 48 timer om ugen samt overholdelse af hviletider. De ansatte kan blot ved at anvende et registreringskort, en registreringskode, et Biometrisk fingeraftryk eller noget helt fjerde indregistrere mødetider på arbejdspladsen. Det er derfor lønmodtagerens egen pligt at sørge for at dette sker, ved anvendelse af det tidsregistreringssystem, som er indført på arbejdspladsen.

  Hvilke krav har EU-domstolen afsagt ved dommen?

  Domstolens krav til de nye systemer kan citeres ved, at arbejdspladser skal have etableret et system, som er ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid”. Denne forpligtelse er pålagt arbejdsgiver at indføre på arbejdspladsen. Dommen er ikke til fortolkning, da der er klare regler for, hvordan sådan et system skal operere, men hvilket software og hardware styre arbejdsgiver, såfremt ovenfornævnte krav er mødt. Det skal være objektivt og pålideligt i den forstand at arbejdstageren anvender et kort, kode eller fingeraftryk, der verificere den ansatte og registrerer eksakt tid og dermed angiver pålidelige data. Selve systemet bør være tilgængeligt for medarbejderrepræsentanter og arbejdstilsynet ifølge EU-domstolen. Det hjælper på gennemsigtighed og at repræsentanter samt instanser kan få indblik i overholdelse af reglerne.    

  Et registreringssystem kan indsamle nødvendige data.

  Du kan som arbejdsgiver imødekomme kravene, som EU-domstolen har pålagt ved at indføre et system, der anvender biometrisk fingeraftryk scanner. På den måde er det kun den ansatte, der kan anvende Check in – og Check out systemet. Tilgængelighed kan imødekommes ved at systemet tilkobles et registreringssoftware. Her kan der gives adgang til softwaren og til enhver tid indhentes data ud fra dato og tid. Sådan et system kan indsamle data i flere afdelinger og registrere alle dine medarbejdere. Forestil dig at du har 20 ansatte fordelt på 4 afdelinger, som arbejder alle hverdage, og nogle gange i overtid eller weekender hvis nødvendigt. Det vil være besværligt at håndtere alle disse data manuelt, samt omkostningsfuldt, men det kan du få hjælp til at håndtere til en fornuftig pris.

  Hvis du har interesse og behov for et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid, kan vi hos DanPanel.dk hjælpe dig. Du skal blot oprette en gratis kundekonto og udfylde en formular om dit behov. Vores kundekonsulenter vil derefter kontakte dig. Læs mere om vores registreringssystem på https://danpanel.dk/

  Din vækst i vores fokus!  

  Hvorfor anvende tidsregistrering?

  Hvorfor anvende tidsregistrering?

  Det kan for de fleste virksomheder være en besværlig og tidskrævende faktor, når der skal skabes et overblik over møde- og gåtider, pauser, vagter mm. Derudover kan det ved manuel tidsregistrering være mindre pålideligt, hvis en medarbejder møder ind tidligere eller senere og omvendt, hvis de går tidligere eller senere end, hvad der er planlagt. Typisk har medarbejderen en fast vagtplan, hvorfor arbejdsgiveren betaler for det ugentlige antal timer uden at vide om denne medarbejder har arbejdet færre eller flere timer. Et tidsregistreringssystem er derfor et pålideligt element og en sikkerhed for dig som arbejdsgiver og også for medarbejderen i tilfælde af overarbejde. Du minimerer dit besvær ved at holde styr på disse faktorer, når du har et tidsregistreringssystem, som medarbejderne skal anvende når de møder ind (check in), og gåtiden (check out).

  Et tidsregistreringssystem gør det også lettere at planlægge og dokumentere vagter og tider. Med dertilhørende software program kan den ansvarlige altid hente rapporter til lønadministrationen samt se i real tid for de der er mødt ind og de der er fraværende.

  Med et pålideligt værktøj på din arbejdsplads kan du som arbejdsgiver sikre dig at opfylde registreringspligten ved nøjagtig tid for møde- og gåtid. Flere tidsregistreringssystemer har flere muligheder for at registrerer sig, hvorfor det imødekommer datatilsynets vejledning om, at den ansatte frit kan vælge registreringsmetode.

  Hos DanPanel samarbejder vi med en af de førende udbydere af tidsregistreringssystemer. Vi kan hjælpe din virksomhed med at optimere din lønstyring, så du sparer tid og penge. Undgå besværet og ha’ det fulde overblik med enkelte klik og +20 forskellige rapporter.

  Vores enheder imødekommer datatilsynets vejledning, da du overfor dine ansatte kan tilbyde flere alternativer til registrering af deres tilstedeværelse. Du har som minimum 3 forskellige metoder. Alt efter produkt type kan vi tilbyde tidsregistrering med fingeraftryk, håndflade, ansigtsgenkendelse, personlig kode og personligt ID-Kort.

  Kontakt os gerne for at snakke med en ekspert, så vi kan finde en løsning, der imødekommer din virksomheds behov. Hos os får du kundeservice og teknisk support.

   

Mandskab

  Hvad kan jeg gøre, når den ansatte er længervarende sygemeldt eller på barsel?

  Når du har egen virksomhed, er det vigtigt at have det helt rigtige team, da du ikke kan klare dagligdagens svære udfordringer alene, når du har en virksomhed, som er vækst. Men hvad kan du så gøre, hvis du har ansatte, som er længerevarende sygemeldt eller på barsel?  

   

  Du kan gøre brug af forskellige former for ansættelser som fx interim eller vikariat. Måske kan der opstå nogle specifikke udfordringer, som du ikke kan løse alene - herunder kan man gøre brug af en freelancer.  

  Via interim får du en midlertidig medarbejder over en bestemt tid, det kan fx være du har en medarbejder, som skal på barsel i en bestemt periode. Her kan du gøre brug af interim, hvor du får en ansat, som også har en erstatning, hvis den interim ansatte bliver syg. Dermed står du ikke uden en ansat i den tidsbestemte periode.  

  En freelancer er en som arbejder selvstændigt, hvor arbejdsgiveren køber selve arbejdskraften fra opgave til opgave uden at være fastansat. Det kan fx være en som arbejder med SEO, webdesign og meget andet.  
  Derudover kan man også gøre brug af vikariat, herunder får du en vikar som også er kendt fra folkeskolen. Dette er en stedfortræder i en kortere periode end den oprindelig ansattes fravær. 
  Hvis du står helt uden en ansat til at varetage en bestemt post i din virksomhed, kan du med fordel anvende rekruttering, således at du ansætter en på fast medarbejder 

   

  Hvad er vigtigt under en ansættelse? 
  Der er faser, som er helt essentielle for at finde det perfekte match. Der skal være en grundig screening af cv og ansøgningerne, da det er her, du skal vælge hvilke af de potentielle ansatte, som matcher bedst muligt til den frie stilling. Det kaldes også for en pre-boarding. Her har du samtaler ud fra den ansøgendes cv, hvor du går ind og snakker om styrker og svaghederDu kan også forberede cases, som skal løses for at gøre det realistisk for den potentielle ansatte og selvfølgelig din egen vurdering af dennes kompetencer 

  Dernæst kommer on-boarding. Her starter prøveperioden, hvor længden kan variere fra stilling til stilling. Her introduceres den prøveansatte overfor sine arbejdsopgaver og rammerne for sin stilling samt gennemgang af arbejdspladsens regler og vilkår.   

   
  Hvad kan du som arbejdsgiver gøre ved ansættelse? 

  Tag godt imod den ansatte hvor du også kan anvende SKI-modellen; safetyknowledge og integration.  

   
  Under safety skal du sørge for, at medarbejderen føler sig sikker og tilpas. Derudover give denne indsigt i sine kommende udfordringer og arbejdsopgaver. Knowledge i denne model går ud på, at begge parter gerne vil være succesfulde. Dermed skal du give den nyansatte den nyttige viden inden for virksomheden som fx produkter, kulturen på arbejdspladsen og meget mere. Den ansatte skal være indforstået med din virksomhed og konceptet bag. I’et for integration er det sidste punkt i modellen. Det er vigtigt at medarbejderen føler sig velkommen og en del af fællesskabet. Derfor skal medarbejderen integreres i virksomheden hurtigt - vision, mission og værdier. Jo hurtigere medarbejderen føler sig hjemme i sit arbejde og tryg, desto hurtigere og bedre vil han/hun præstere og udføre sit arbejde.


  Brug for en hjælpende hånd?
  DanPanel har i samarbejde med flere partnere landet over mulighed for at finde den ideelle kandidat til at varetage en arbejdsstilling hos dig. Vi kan hjælpe dig med at finde medarbejdere, som er kompetente. Hent et tilbud på rekruttering, vikariat, interim eller freelancer.

  5 gode tips og råd til dig som vil ansætte den rette

  Går du og mangler ansatte til din virksomhed? Eller måske er dine nuværende ansatte langtidssygmeldt eller på barsel? 

   

  Det kan det være svært at finde kandidater, som kan erstatte den tomme plads, som har de helt rigtige kvalifikationer, som du ønsker. 

   

  Vi har 5 gode råd og tips til mandskabs ansættelse: 
  1. Pre-boarding og on-boarding; Ved pre-boarding starter du med at udarbejde en grundig screening af ansøgningerne og cv. Det skal du gøre på baggrund af at finde de mest interessante kandidater til stillingen. Dernæst vil der afholdes samtaler med hver enkel kandidat ud fra cv og ansøgning. Her skal der snakkes om styrker og svagheder og måske også små case opgaver. Herefter når den rigtige ansatte er valgt, vil on-boarding træde ind. Du giver personen en prøveperiode, hvor den ansatte skal introduceres til virksomheden og dennes arbejdsområder. 

  2. Jobsamtale; Det er en god ide, at indkalde flere personer til en samtale, da du her får mulighed for at sammenligne de potentielle ansatte. Dermed kan du vælge ud fra hvilke kompetencer, de forskellige ansøgere har, og dermed kan du udvælge dem efter dine behov. 

  3. God opstarts fase; Det er vigtigt at vise interesse i den ansatte. Dermed vil han/hun føle sig ekstra tryg og glad for at arbejde lige præcis hos digog personen vil øge sin produktivitet.  

  4. SKI-modellen; Et godt råd er at gøre brug af denne model ved en ansættelse, S – står for safety, hvor du giver medarbejderen en følelse af, at vedkommende er tilpas og under sikre rammer med gode arbejdsforhold. K – er knowledge, hvor du giver den ansatte den nyttige viden omkring virksomhedens produkter/services. I – er integration, og det er vigtigt for at få succes. Ved at medarbejderen føler sig tryg hurtigst muligt, vil det øge produktiviteten.   

  5. Arbejdsopgaver; det er vigtigt at medarbejderen får de arbejdsopgaver, som er lovet, da det kan være frustrerende for personen at arbejde med noget helt andet eller tredje, som ikke var en del af aftalen. Dermed vil der kunne opstå negativ arbejdsmoral, hvis den ansatte skal arbejde uden for sit eget felt.

Elektronik

  Hvilken overvågning skal jeg vælge?

  Har du en sikker ejendom eller forretning?

  Dagligt anmeldes indbrud i hjem og forretning herhjemme i Danmark. Det er en ubehagelig følelse, at uvedkommende har rodet i ejendele og taget egne værdier. Heldigvis kan vi med udstyr beskytte vores hjem, og det vi har kært. Hvis du gerne vil vide mere om hvad statistikkerne siger, hvorfor du skal anvende et overvågningssystem, hvilken overvågning du skal investere i, og hvad sådan et videoovervågningssæt kan koste mm., så bedes du læse videre.

  Statistik for indbrud i ejendom og forretning.

  Statistikkerne viser, at anmeldelse af ejendomsforbrydelser er historisk lavt for 3. kvartal i 2019. Herunder gælder disse anmeldelser også for indbrud og tyveri i ejendom og forretning. Trods en rekordlav indbrudsrate og en fortsat faldende rate gennem de sidste mange år, lyder antallet af anmeldelser på 71.702 for 3. kvartal 2019. Det er efter vores mening 71.702 for mange, selvom det er et fald på 39,3 pct. gennem de sidste 10 år ifølge Danmarks Statisk. Dette antal tendere til at falde år efter år. Det skyldes efter vores mening, at befolkningen har rig mulighed for at etablere overvågningssystemer og alarmer til priser, der ikke vælter deres budgetter.

  Langt de fleste indbrud i den nævnte periode omfatter indbrud i beboelser. Der er blevet registreret 37.285 ejendomsforbrydelser i denne kategori, hvilket svarer til 52 pct. af de 71.702 hændelser. Tallet for indbrud i forretninger ligger på 22,5 pct., hvorfor anmeldelserne herpå er 16.132. Med det rette overvågningsudstyr må det forventes, at disse tal falder yderligere.

  Hvorfor videoovervågning?

  Hvis du ønsker at beskytte dit hjem eller forretning mod tyveri er videoovervågning et godt fundament herfor. Teknologien er i fremdrift, og nyere udstyr kan meget mere end hidtil. Hvis du tilmed tilkobler enheder, som kan opfange bevægelse er det ligeledes med til at sikre din ejendom bedre. Tyve kan begå forbrydelser i hjem og forretninger til trods for, at der er overvågning og alarmsystemer. Dog kan disse forbrydelser med den rette opsætning dokumentere bedre og være afgørende i eksempelvis efterforskning, identificering mv. Af natur kan vi ønske trygge rammer, og beskyttelse af det vi har kært, hvorfor et videoovervågningssystem kan give en tryghedsfølelse, når du ikke befinder dig på stedet, eller selv når du sover trygt i din seng.

   

   

  Hvilken videoovervågning skal jeg vælge?

  Det kan for flere være uoverskueligt at vælge en videoovervågningsløsning, da der er mange muligheder alt efter det behov, der måtte være. I denne skrivelse vil vi give dig gode råd med svar på, hvilken videoovervågning du bør vælge ud fra dit behov.  Du vil få et overblik over, hvad der bør overvejes inden beslutningen træffes for en specifik overvågningsløsning.

  To typer af kameraovervågning dominerer i dag, hvor det ene er den klassiske baseret på analog, og den anden er det digitale. Begge typer har hver deres fordele og ulemper, men i bund og grund handler det om, dit behov. Følg de gode råd, fordele/ulemper ved de to typer og beslut dig.

  ·         Analog videoovervågning:
  Ved det traditionelle kameraovervågningssystem kobles signalet til en harddisk receiver. Denne vil lagre det optagede, og du kan ved at koble systemet til en monitor eller en tv-skærm følge direkte med i optagelserne. Harddisk receiveren er en boks, der lagrer, og alt afhængigt af type kan optagelser genkaldes. Selve opsætningen af systemet er meget simpelt, og du kan efter ønske tilkoble flere enheder til systemet. Teknologien har gennem tiden været under udvikling, og trods det er analogt, kan du ved at tilkoble nyere modeller til dit netværk også følge med på din smartphone, tablet eller andre enheder, der kan hente en overvågningsapp. Her er det udbyderen, du skal i kontakt med for at få oplysninger om mulighederne

   Fordele og ulemper ved analog:

  Fordelene ved analog videoovervågning er, at det typisk er let at håndtere, installere, og enhederne er billige. Det er også en fordel, at nyere teknologier giver dig mulighed for live-visning, men også direkte kobling til en monitor, hvor du ser hvem der er i din indkørsel eller i din butik, når du lige er i baglokalet.

  Ulemperne ved analog videoovervågning er, at denne traditionelle metode ikke har nær så god en opløsningskvalitet som ved det digitale. Det har selvfølgelig udviklet sig, og nyere enheder har flere megapixels. Alt afhængigt at udbyderen kan det være en ulempe, at enhederne skal konfigureres enkeltvis manuelt.

   

  ·         Digital videoovervågning
  Denne type kameraovervågning er også kendetegnet ved den netværksbaserede IP-overvågning. En forskel på analog og denne er, at den netværksbaserede løsning har bedre videoopløsning. Denne type vælges af de, der gerne vil have højere opløsning, men med dette følger også prisen. Den digitale er oftest dyrere at investere i, men har også flere muligheder. Hvor den analoge lagre optagelser med kobling mellem enheder og harddisk receiver, er det anderledes ved den digitale. Denne har indbygget computer i enhederne og kræver, at kameraet har et SD-kort isat. Koblingen ved denne er gennem netværk, så du på PC, Smartphone mv. kan følge med i live-visninger eller tilslutte SD-kortet en PC for at se tilbage. Det har dog sine udfordringer at anvende et netværksbaseret trods mulighederne. Det skyldes, at du som oftest har flere enheder tilknyttet det anvendte netværk, og data kan være tungt, når det er højere opløsning, der skal lagres og sendes til fx PC. Det er derfor en smagssag, om du ønsker den analoge eller digitale løsning.

  o   Fordele og ulemper ved digital:

  Fordelene ved netværksbaseret videoovervågning er som benævnt højere opløsning, da der er flere megapixels. Selve konfigureringen er simplere end ved analog, da det ikke skal gøres manuelt. Du kan tilkoble dine kameraer til dit eksisterende netværk og følge med i realtid på en ønsket enhed.

  Ulemperne ved netværksbaseret videoovervågning er, at det er dyrere at investere i end ved analog, så det er en budgetteringsbeslutning, når du søger efter den rette løsning. Trods det er simplere at konfigurere enhederne, gør de mange muligheder, at det er mere tidskrævende og omfattende at konfigurere hver enkelt enhed i netværket.

  Gode råd til videoovervågning.

  Et godt råd er som nævnt at klarlægge dit behov for det antal kameraer, du skal have opsat, og hvor de skal opsættes. Det er en god idé, at undersøge om kameraer er egnet til udendørs brug. Det kan du let finde ud af, hvis de der IP67 certificerede. Denne certificering tilkendegiver, at udstyret er vandtæt. Igen er et råd også at kende til lagringstiden, så du ved hvor længe, du kan gå tilbage. Vi råder dig også til at have udstyr, der kan optage i nattetimerne, samt at du har lyd og kontrol med. Dermed har du en tre i én løsning (Video, lyd og kontrol). Det er alene ikke kameraer, harddisk receicer og monitor, du skal kende til, men også det materiale, der skal koble enhederne til hinanden. Typisk bevæger signalet sig gennem coax kabler. Disse er signalkabler, som muliggør en sammenkobling mellem enhederne. Hvis du vælger at køre med analog, kan du med fordel også søge information om, hvor høj en opløsning, der gør dig gældende. Det digitale er mere kendt for at have en bedre visning, men flere udbydere kombinerer i dag det simple og effektive ved analog med det digitale IP, så du har mulighed for at opnå HD kvalitet på dit CCTV.

   

  Hvad koster videoovervågning?

  Priserne varierer alt efter det antal enheder, du har behov for i dit hjem eller virksomhed. Der tages stilling til hele setuppet. Det, der kan siges om priserne, er, at analog generelt er billigere end ved de digitale grundet teknologien og opløsningen. Inden du tager en beslutning, bør du også betragte det arbejde, som en installatør skal foretage for at koble systemet for dig. Du kan også selv sætte hele systemet op, men professionelle hænder til at varetage fx kabeltilslutninger er bedst at overlade til leverandøren.

  Brug for hjælp til videoovervågning?

  Du har måske stadigvæk spørgsmål som ”Hvordan vælger jeg videoovervågning”, og det forstår vi godt. Det er ikke en let beslutning, og der er flere faktorer, der spiller ind i valg af overvågning. Du bør overveje det antal enheder, du har behov for, og hvor det skal anvendes, samt hvordan det skal installeres. Du kan have varierende behov alt efter brug af videoovervågning til hjemmet eller i dit erhverv. Måske skal du have optagelser i tilfælde af indbrud, eller blot have vist aktiviteten i butikken, når du er i baglokalet, og kunderne befærder sig i forretningen. Funktioner ved hver enhed er også et aspekt, der skal tages stilling til. Det er en fordel, at digitale kameraer giver bedre billeder ved genkaldelse, men flere punkter spiller også ind, da høj opløsning ikke altid er lig kvalitet. For hvor skal det anvendes, hvilken optik, og hvor meget skal overvågningen zoome ind på et område? Dette er blot nogle aspekter, der skal tages stilling til, men du kan med fordel finde en leverandør, der yder service som gratis sikkerhedstjek.

  Hos DanPanel tilbyder vi videoovervågning til private og erhverv. Du kan på vores side læse mere om vores løsninger til overvågning. Vi tilbyder gratis sikkerhedstjek, hvor du kan booke et gratis møde med vores sikkerhedskonsulent. Herefter vil vores konsulent sammensætte en løsning efter dit behov, og du vil modtage et uforpligtende tilbud.

  Opret en gratis kundekonto allerede i dag, og få gratis adgang til alle vores løsninger her.

Regnskab

  Er din virksomhed momspligtig?

  Er din virksomhed momspligtig?  

  Så snart du har en registreret virksomhed om det er stor eller lille, har du pligt til at føre regnskab over virksomhedens aktiviteter. Det er der gode grunde til, da det er på denne måde, du som virksomhedsejer kan se om din virksomhed taber eller tjener penge. Ifølge årsregnskabsloven, skal alle erhvervsdrivende virksomheder opfylde kravene om årsregnskaber. Loven har dog forskellige krav til virksomhederne, som afhænger af dennes størrelse. Danske virksomheder bliver opdelt i regnskabsklasser som går fra A-D. A er regnskabsklassen for mindre virksomheder såsom enkeltmandsvirksomheder og D er for de større virksomheder såsom børsnoterede aktieselskaber. Kravene til dit årsregnskab afhænger af størrelsen på virksomheden, og hvilken regnskabsklasse den befinder sig i.  
   
  I udgangspunktet er enhver virksomhed, som sælger et produkt eller en serviceydelse momspligtige. Det vil sige, at virksomheden skal lægge moms til salgsprisen på deres produkt eller service. Dog har nogle virksomheder en undtagelse for at indberette - fx finansielle virksomheder og virksomheder, som ikke omsætter for mere end 50.000kr pro anno.  

   

  Hvornår skal årsregnskab og moms indberettes?  

  Årsregnskab for virksomhederne skal indberettes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Dog skal virksomheder, som er børsnoteret og statslige aktieselskaber indberette årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis virksomheden ikke indberetter årsregnskaberne inden fristen, vil der pålægges personlige afgifter til den øverste ledelse jf. §151 i årsregnskabslovenErhvervsstyrrelsen kan ved manglende årsregnskab eller undtagelseserklæring anmode om opløsning af virksomheden gennem skifteretten jf. §150. 
   

  Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhedhvornår en virksomhed skal indberette deres moms. Det kommer an på virksomhedens årlige omsætning. Hvis virksomheden omsætter mellem 0-5 millioner, skal de momsindberettes hvert halve år. Hvis de omsætter for mellem 5-50 millioner, skal de momsindberettes for hvert kvartal, og hvis virksomheden omsætter for over 50 millioner, skal de berettes hver måned. 

   

  Hvordan beregnes moms? 

  Som en momsregistreret virksomhed skal denne føre et momsregnskab over køb og salg af varer. Det vil hjælpe virksomheden med at opgøre momsen, som skal berettes til SKAT. Denne form for regnskab skal indeholde to kontoer over købsmomsen og salgsmomsen. Momsregnskabet og årsregnskabet skal føres hver for sig. Hvis man som virksomhed har et bogføringsprogram eller et økonomisystem, kan bilagene indtastes og momsen beregnes per automatik. Det er dog ikke alle varer og ydelser, som er momspligtige. Det hedder momsfrit salg, og her skal virksomheden betale lønsumsafgift i stedetLønsumsafgift er til virksomheder, der sælger momsfrie ydelser som fx læger og kørelærere. Denne afgift beregnes ud fra den samlede lønsum og overskud. Hvis der er ansatte i virksomheden, trækkes dette beløb fra lønsummen. Hvis der ingen ansatte er, skal der betales afgift ud fra virksomhedens overskud. Man beregner lønsummen ved at medregne ordinærløn + tillæg, løbende betalinger til pensionsordninger, personalegoder, aflønninger i aktier samt købe- og tegningsretterbonus og provision. 

   

  Har du brug for hjælp til din virksomheds regnskaber? 

  Vores samarbejdspartner har flere års erfaring med årsregnskaber og revision. Hvis du har brug for yderligere hjælp til dine regnskaber og søger professionel hjælp, kan du hente et tilbud helt gratis på https://danpanel.dk/. Udfyld en formular med dit behov og vores kundekonsulenter vil derefter kontakte dig. 

   

  5 gode tips og råd til et godt regnskab

  Læs med her og få et overblik over, hvordan du kan opstille et godt regnskab ved at følge vores samarbejdspartners tips og råd til et retvisende regnskab. Regnskab kan for nogen være hårtrækkende, men du har som virksomhedsejer pligt til det. Godt at hjælpen er nær! 

  1. Regnskabsprogram:
  Det anbefales, at du anvender et regnskabsprogram, som viser et retvisende billede af din virksomhed. Derfor skal du ikke anvende Excel i forbindelse med bogføring, da det i sig selv er ulovligt at bogføre gennem Excel. Du kan ved brug at Excel ændre på alle felter, hvorfor det ikke er gennemsigtigt og dermed ikke retvisende. Det er også lovpligtigt at føre det dobbelte bogholderi, som Excel ikke kan hjælpe dig med. Undersøg derfor hvilke regnskabsprogrammer, der opfylder lovkravene og undgå menneskelige fejl ved at anvende Excel, da det på sigt kan give dig hovedpine.

  2.
  Ajourfør økonomiske bevægelser:
  For at opstille et retvisende samt korrekt regnskab anbefales det, at du regelmæssigt ajourfører din virksomheds økonomiske bevægelser. Det anbefales at du tager billeder af kvitteringer, fakturaer, regninger og lign., da de har det med lige at gemme sig, når du har brug for at bogføre dem. Gør det til en vane at tage et billede, så har du den altid i lommen. Det er til egen fordel at gemme alle bilag, da du dermed ikke går glip af eventuelle skatte- og/eller momsfradrag. Bogfør derfor løbende og ikke i sidste øjeblik.

  3.
  Bankafstemning:
  Du kan med fordel bankafstemme 1-2 gange om måneden, da det kan spare dig for en masse tid, hvis en fejl i bankafstemningen skulle opstå. Tag et kig på din virksomheds konto i banken og se om denne stemmer overens med din virksomheds bogføring. Overensstemmelse er lig ingen fejl, da de går lige op. Forestil dig nu at det ikke stemmer. Hvis du som anbefalet bankafstemmer 1-2 gange om måneden, vil du vide, at det er inden for 2 uger eller 1 måned, at fejlen kan findes og rettes.

  4: 
  Moms:
  Du er som selskabsejer momspligtig, såfremt din virksomhed ikke er undtaget indberetning. Enten ved at det er en finansiel virksomhed, eller en virksomhed som ikke omsætter for mere end de 50 tusind pro anno. Ha’ det derfor som en tommelfingerregel for dig selv, når du bogfører, at momsen fra dine privatkunders køb udgør 20%. Altså skal der af alt indtægt gennem privatkunder betales 20% til SKAT gennem din momsafregning. 

  5.
  Revision af regnskab:
  Du er måske ikke pålagt revisionspligten grundet din virksomhedstype. Dog anbefales det altid, at en revisor kaster et blik over dit regnskab. De har den rette viden og kan hjælpe dig med at ændre på evt. forekomne fejl i dit regnskab. Det er ikke gratis, men kan på sigt skåne dig for hovedpine, hvis fejl er opstået i et af dine regnskaber.

  Brug for hjælp til dit regnskab?
  Hent et gratis tilbud på regnskab

  Vores samarbejdspartner kan hjælpe med årsregnskaber og revision. Udfyld formularen med dit regnskabsbehov og en af vores kundekonsulenter vil ringe dig op. Herefter vil du modtage et tilbud på det ønskede.  

  Læs mere om din virksomhed er momspligtig og årsregnskaber i vores blog - Er din virksomhed momspligtig?

Online markedsføring

  Vil du gerne anvende Facebook Ads?

  Hvad er Facebook Ads?

  Facebook Ads anvendes i dag flittigt af virksomheder, som vil promovere services, produkter eller blot et budskab. Det er en annonceringsplatform, hvor de, der administrerer en Facebook side, kan udarbejde en annonce, som eksponeres for potentielle kunder. Fordelen ved at anvende Facebook Ads er alt den data, som opbevares om hver enkelt bruger på platformen. Det muliggør, at man som annoncør rammer mere præcist ved at segmentere ud for parametre som demografi, uddannelse, interesser mv.

  Hvordan ved jeg at noget er reklame?

  Du har nok bemærket, at der på din startside fremgår virksomhedsnavne med teksten ”sponsoreret”. Dette kendetegner, at en virksomhed har betalt for, at reklamen eksponeres lige netop til dig. Men hvorfor er det lige dig, der ser det? Det skyldes flere ting og en vurdering fra Facebook, der mener at nogle typer af reklamer er mere relevante for dig ved at tracke din adfærd. Dette gør de ud fra dine oplysninger, som Facebook generer gennem, det du har synes godt om, din uddannelsesbaggrund, alder, køn, placering mv.

  Du er med til at hjælpe Facebook og annoncøren.

  På højre side af de annoncer som ses på Facebook, vil der oftest optræde tre prikker eller en drop-down pil. Når der klikkes på disse, vil du se, at der står ”skjul” eller ”hvorfor ser jeg denne annonce?”. Dine tilbagemeldinger ved at klikke på disse giver Facebook feedback og en indikation på, at du ikke viser interesse for lige netop denne type indhold.

  Hvilke annoncetyper/formater findes der?

  På Facebook har brugere med et ønske om at promovere sin side, sit produkt eller noget helt tredje mulighed for at vælge mellem flere annoncetyper/formater. Hver annonce kan variere, hvorfor man som annoncør har flere muligheder. Når du som annoncør har udarbejdet materiale til annonceringen, kan du vælge mellem følgende:

  •          Enkeltbillede (Hyppigt anvendt til enkelte produkter og brands)
  •          Video (Video kan fremme forståelse og skabe et behov)
  •          Karrusel (Mulighed for at promovere op til 10 billeder/videoer med unikke link)
  •          Diashow (Kombiner video, billede, lyd og tekst)
  •          Lynoplevelse (Få brugere til at interagere med annoncen)
  •          Samling (Fuldskærmsoplevelse med produkter under annoncen)

  Hvordan når jeg min målgruppe?

  En væsentlig fordel ved at anvende Facebook til online markedsføring er som benævnt alt den information, som Facebook har opsamlet. Hver bruger udfylder en række oplysninger om sig selv, som overfor Facebook signalerer, hvilken type du er, og hvad du kan have interesse i. Disse data formidles videre til de, der anvender Facebook Ads, så de når ud til den rette målgruppe. For den der ser annoncen betyder det, at det kan have interesse, som medfører CTA’er (Call to action) som leads, konvertering, trafik mv. Målsætningen med annonceringen afhænger af, hvad annoncøren har ønsket at opnå med annoncen.

  Man kan på platformen segmentere ud fra følgende parametre:
  - Placeringer, uddannelse og sprog.
  - Køn, alder og civilstand.
  - Målgruppe interesser.
  - Venner der viser samme interesse, som de der allerede at liket din side.

  En anden fordel ved at anvende Facebook Ads er også, at rækkevidden kan blive større, og at annoncen når ud til endnu flere. Eksempelvis når du bliver præsenteret for en annonce, hvor en eller flere af dine venner har ”synes godt om” siden, som reklamerer. Facebook kampagnen vil derfor nå ud til en bredere målgruppe, og flere vil blive eksponeret grundet det ”fællesskab”, som er til at finde på Facebook.

  Hvad kan man vælge og opnå af mål ved brug af Facebook Ads?

  Hvis du har en Facebook side til din virksomhed, vil du se en knap på venstre side "Promover". Herefter kan du vælge en målsætning for din annonce. Du kan booste et opslag, promovere send besked knappen på din side, promovere din side, vælge promovering lokalt eller læs mere knappen. Du har også mulighed for få flere besøgende på websiden altså øge trafikken gennem et link til din side eller få flere leads ved eksempelvis en opfordring til at udfylde en kontaktformular.

  Ved at anvende Facebook Business Manager, vil du få en mere struktureret platform for din virksomheds annoncer samt et overblik og bredere indblik i, hvordan dine annoncer har klaret sig. Ved at oprette en business manager kan du koble den til din Facebook side. Du kan på denne platform under ”annonceadministrator” oprette annoncer efter ønske. Her har du lidt flere muligheder til annoncering gennem tre kategorier – Kendskab, Overvejelse og Konvertering.


  Kendskab

  Overvejelse

  Konvertering

  ·         Kendskab til brand

  ·         Rækkevidde

  ·         Trafik

  ·         Interaktion

  ·         Installation af app

  ·         Videovisninger

  ·         Leadgenerering

  ·         Beskeder

  ·         Konverteringer

  ·         Salg fra katalog

  ·         Forretningstrafik

   

  Bliv klogere på annoncerapportering

  Du kan ved at oprette en Facebook Business Manager få et større overblik over, hvordan dine annoncer klarer sig på platformen. Hvert annoncesæt vil have vigtige data om dine annonceringer, som du kan drage nytte af. Ved at analysere disse data, kan du målrette dine fremtidige kampagner endnu bedre, ved at kende til dit publikum.

  Hvis du har interesse og behov for online markedsføring og ønsker at skalere ved at anvende Facebook Ads, kan vi hos DanPanel.dk hjælpe dig. Du skal blot oprette en gratis kundekonto og udfylde en formular om dit behov. Vores kundekonsulenter vil derefter kontakte dig. 

  Bliv klogere på Google Ads

  Hvad er Google Ads?

  Google Ads anvendes hyppigt af virksomheder i forbindelse med online marketing. Denne gren inden for markedsføringens verden betegnes også som SEM. SEM er en forkortelse for Search Engine Marketing, hvilket dækker over annoncering gennem søgemaskiner. Dette blogindlæg fokuserer på Google som søgemaskine, da denne anvendes i allerhøjeste grad. Betegnelsen SEM sættes i forbindelse med betalt annoncering, hvilket vil sige, at man som annoncør betaler for at blive vist på Google med terminologien Paid Search/Pay per click (PPC). Essensen ved anvendelse af Google Ads er at øge trafikken til din hjemmeside med henblik på at blive fremvist i relevante søgninger hos brugere af søgemaskinen. Med relevante søgninger menes der, at du promoverer din virksomhed, dennes produkter/services, ud fra den opsætning du har lavet på Google Ads platformen. Bagværket ligger i at undersøge din målgruppes søgeadfærd med henblik på valg af relevante søgeord (keywords). Udfaldet ved Google Ads er den effektive måde, hvorpå du tiltrækker potentielle kunder til din hjemmeside, og det er en god indgangsvinkel til at vækste din business.

  Hvad koster Google Ads?

  Google Ads annoncer har ingen fast pris. Du betaler som annoncør en klikpris (CPC = cost per click) til Google, som er baseret på din branche og annoncens Ad Rank. Du betaler kun, hvis brugere klikker på din annonce, men for at du overhovedet bliver vist blandt de fire første annoncer på søgemaskinen, gælder det, at din Ad Rank af Google vurderes til at være høj. Det, der afgør din Adrank, bunder i tre elementer. Først og fremmest det bud du giver for et søgeord. Hvis der er stor konkurrence om ordet, vil buddet alt andet lige være højere grundet efterspørgslen på søgeordet. Et andet element er kvaliteten, som Google kalder Quality Score. Google vurderer din annonces kvalitet ved at rangliste den ud fra en skala fra 1-10, hvor 10 er bedst. Det tredje element er annonceformater. Her vurderes din annonce ud fra annonceudvidelser. Disse tre sammenlagt afgør, om din annonce vises i søgemaskinen.

  Hvor bliver mine Google Ads annoncer vist?

  På platformen kan du som annoncør vælge, hvor dine annoncer skal fremvises. Alt efter din branche, og det du ønsker at promovere, kan du vælge mellem Søgeoversannoncer, Shopping annoncer og Display annoncer.

  Førstnævnte anvendes hyppigt, og er den mest klassiske måde. Denne annoncetype er den tekstbaserede, som du ser på siden, efter der er søgt efter et produkt/en service. Her vil Google rangere betalte annoncer over de organiske. Ved denne type skal du som annoncer udfylde content, altså indhold/beskrivelse. Dernæst vælger du landingssiden, hvor du her indtaster det URL, som linker til en bestemt side. Du vælger de relevante søgeord til din annonce, så de fremvises til potentielle kunder med interesse for det, du promoverer, og selve buddet indtastes. Når du har bestemt dit bud på søgeordet (PPC), så har Google en bagvedkørende auktion i gang på det søgeord – forklares nærmere senere. Nogle søgeord er som bekendt dyrere end andre pr. klik.

  Shopping annoncer anvendes hyppigt af webshops. Når en kunde søger efter et produkt med eksempelvis søgeordet ”Røde sportssko” kan denne ved at klikke på fanen ”Shopping” se annoncer. Her vil der være filtermuligheder, så Google ud fra brugerens specifikationer kan eksponere annoncørernes produkter. I forbindelse med sko vil det være farve, størrelse, pris, materiale mv. Hvis du har en webshop og ønsker at annoncere med shopping, anbefales det at researche på søgeord og at udarbejde relevant content, da fremvisningen er titlen, et billede samt prisen og linket til din hjemmeside. Du skal derfor have styr på dit produkt-feed, når potentielle brugere foretager søgninger i fanen for shopping på Google.

  En tredje annoncetype er display annoncer. Google samarbejder med flere hjemmesider, hvor brugere kan blive eksponeret for display annoncer i form af video eller billede. Det betyder, at du igennem Googles displaynetværk kan annoncere på sider, som Google har aftaler med.

  Hvordan fungerer Google Ads?

  Når du har oprettet en annonce på https://ads.google.com/, og denne er godkendt, vil den placeres i Googles AdRank. Her vil Googles algoritme starte, og når en bruger foretager en søgning på søgemaskinen, startes en auktion. I denne auktion vil din annonce konkurrere med andre annoncer, der ligeledes har valgt samme søgeord og givet bud på denne – dine konkurrenter. Algoritmen skal anses som en regnemaskine, der vurderer rangeringen af din annonces placering. De førnævnte punkter for Bud og Quality Score har en indflydelse på visningen af din annonce samt landingssiden. Auktionen foretages real time, så snart en bruger har trykket søg, og der i søgefeltet er det søgeord, som du annoncerer på eller relevant content i forhold til det søgte. Du vil herefter se din annonce blandt de fire, hvis den har klaret sig bedre end de andre. Selve placeringen 1 til 4 er ligeledes baseret på auktionen, hvormed den, der har klaret sig bedst, vises øverst. Hvis din annonce ikke har klaret auktionen, kan det bl.a. skyldes dit bud, men et højere bud end dine konkurrenters er ikke lig, at du placeres højere, da du med et lavere bud stadig kan være blandt de 4 annoncører på siden. Det er som benævnt Googles algoritme, der beregner, om din annonce vises, hvorfor et lavt bud, men høj Quality Score og annonceudvidelser kan medføre, at din annonce vinder over dem med højere bud.

  Hvorfor Google Ads?

  Google Ads åbner op for flere gode grunde til at budgettere SEM i din markedsføringsstrategi. Platformen giver dig mulighed for at annoncere på flere måder og nå ud til flere potentielle kunder. Ved at opsætte den rette strategi samt relevante søgeord som din målgruppe søger efter, kan du opnå flere konverteringer. Dette skyldes, at brugere, der søger efter produkter allerede ved søgningen, har en købsintention og derfor motiverede til at foretage en handling på den side, som har det ønskede produkt/service, som de har et behov for. Denne adfærd som brugerne viser på søgemaskinen indikerer, at de er købsmotiverede samt længere fremme i købsprocessen. Derfor vil de, der ser din annonce og besøger din side oftest have interesse i dine produkter/løsninger.  

  Med Google Ads forøges din ranking, da din annonce placeres over de organiske søgeresultater og dermed øges sandsynligheden for klik. Selv hvis der i din kampagneperiode ikke forekommer direkte klik ind på din side vil din rangering på øverste del af Google medføre brandkendskab. Ved opsætningen af din annonce vil brugere eksponeres for dit brandnavn, beskrivelse samt en unik URL, hvorfor brugere vil bemærke din virksomhed. Endvidere betaler du ikke for eksponering af din annonce, når der ikke klikkes.

  Bliv klogere på Google Ads annoncering

  Du kan med fordel læse mere om Google Ads, og hvordan du kan påvirke din AdRank gennem dit bud og Qulity Score. Med hensyn til buddet kan du sætte et maksimum for, hvad CPC må ligge på. Selve Quality Score delen kan påvirkes gennem CTR – Click through rate. Google anvender historik baseret på din branche mm. for et forventet antal klik på din annonce, hvis din annonce overstiger denne forventning, kan det øge kvaliteten. Ligeledes skal du som annoncør være opmærksom på, at din annonces landingsside har relevans for det, du annoncerer, da denne også influerer kvaliteten. Ligeledes ser Google på om du anvender søgeordet i dit annoncemateriale. Dette er blot nogle punkter du kan læse mere om. Vi anbefaler også, at du ser Hal Varians forklaring på, hvordan Google Ads auktionen fungerer her.

  Hvis du har interesse og behov for SEM markedsføring og ønsker at skalere ved at anvende Google Ads, kan vi hos DanPanel.dk hjælpe dig. Du skal blot oprette en gratis kundekonto og udfylde en formular om dit behov. Vores kundekonsulenter vil derefter kontakte dig.

Erhvervslejemål

  Hvorfor er det vigtigt med et erhvervslejemål?

  Som iværksætter eller selvstændig vil du nok helst arbejde fra et hjemmekontor. I udgangspunktet lyder det som en god ide, dog vil det ikke anbefales at være på arbejde det samme sted, som du holder fri. Der nemlig flere undersøgelser som viser, at produktiviteten falder med 15 til 20%, hvis du arbejder det samme sted, hvor der oftest kan forekomme overspringshandlinger og forstyrrelser. 15-20% af din arbejdsdag er en stor del af din produktivitet i længden, når det sættes op mod de ca. 210-220 arbejdsdage om året. Derudover ser det bedre ud for mulige forretningspartnere at have en professionel adresse frem for en privatadresse, samt at dine kunder har en adresse at møde op på i tilfælde af møder mv    

   

  Hvilke typer af kontorer kan der gøres brug af? 

  Du har flere muligheder alt efter dit behov, der er fx drop-in kontor, lukket kontor og kontorplads. Hvis du har brug for plads til produkter, inventar, maskiner mv., er der mulighed for at gøre brug af et lagerhotel. Med et lagerhotel får du mulighed for at de står for opbevaring, pakning af varer, forsendelser og håndtering af ordre. Dermed skal du kun have fokus på din webshop og dagligdagens opgaver 

  Via et drop-in kontor får du mulighed for at få nem adgang til et kontor rundt i landet, dermed får du også firmaadresse og internet. Derudover er der mulighed for gratis parkering og fælles køkken, kantine, toiletter mm. Oftest er Drop-in kontorer tilknyttet et kontorhotel, hvor du med fordel kan drage nytte at alle faciliteterne.   

  Du kan også gøre brug af lukket kontor, herunder følger der rengøring af fælles områder, internet, køkken og frokostordninger oftest med i din aftaleVia denne form for kontor bliver du også en del af et fællesskab blandt andre virksomheder, hvor der er muligheder for sparring og udveksling af viden. 

   

  Hvad er essentielt for et godt kontor? 

  For at kunne optimere arbejdsmiljøet på kontoret, er der nogle punkter, som er en god ide at være opmærksom på. For et godt arbejdsmiljø er det vigtigt at have et godt indeklima, da flere undersøgelser viser, at det vil øge koncentrationen og produktiviteten. Det er vigtigt at have en tilpasset temperatur igennem hele året. Derudover skal der luftes ud et par gange om dagen, da luften kan blive tung, og dermed kan koncentrationen være svagere. 
    

  Indretningen af dit kontor har også en stor betydning. Det er vigtigt at have de helt rigtige kontormøbler. Anskaf hæve-sænke bord og kontor stole som kan justeres efter behov. Dermed kan du sidde behageligt, og som det passer dig bedst. Hvis du bliver for træt, kan du hæve bordet og stå op, mens du arbejder. Hvilket også kan anbefales for at holde gang i kroppen i løbet af en arbejdsdag, da det ikke er sundt at sidde ned flere timer om dagen.  

  Et andet godt råd er at du skal undgå højt støjniveau, til tider kan printere, telefoner og pc’er skabe en del larm. Hvis det bliver et problem, kan du overveje skillevægge. Hvilket også giver mere privatliv. Undersøgelser viser også, hvor vigtigt det er med lysniveauet i kontormiljøet, da det også influerer din produktivitet.  

   

  Brug for mere inspiration eller hjælp til et erhvervslejemål? 

  Få en professionel adresse til din virksomhed og adskil hjem og forretning. Det vil på sigt være til egen gavn, da du vil arbejde bedre og koncentreret. DanPanel kan hjælpe dig med dit behov, gennem vores samarbejdspartner som er blandt de største kontorhoteller landet over. Med et kontorhotel får du gavn af flere stordriftsfordele og mulighed for at anvende fællesarealer helt frit. 

  Hent et gratis tilbud på en kontorplads, et drop-in kontor, et lukket kontor eller et lagerhotel.

  20 punkter du skal være opmærksom på, når du skal vælge kontorhotel

  Kontorhoteller kan byde på meget mere end blot noget inventar. Ved at vælge et kontorhotel fremfor at leje dig ind i et lokale, kan du drage nytte af alle de fordele som stilles til din rådighed. Du sparer tid og penge da der er stordriftsfordele ved kontorhotelkæder. Det der derfor en ideel løsning til nyopstartede og mindre virksomheder som vil have en professionel adresse.

  Det kan være belastende at drive forretningen fra dit hjem, da du både arbejder og ”holder fri” samme sted. Undgå forstyrrelser i hjemmet som reducerer din produktivitet og find en kontorløsning.

  Alt efter dit behov kan udlejeren tilbyde services og faciliteter som kan gøre det lettere for dig at drive din business. Slip for alt besværet og fokuser alene på du er god til – din forretning og den daglige drift.

  Hvad skal jeg være opmærksom på inden jeg vælger kontorfacilitet?

  1. Prismatch
  Gør det klart for dig selv hvor i landet du ønsker beliggenhed af dit kontor. Undersøg herefter udbydere af kontorfaciliteter. Lejen kan være dyrere jo tættere på centrum du kommer, men læs nærmere om hver enkelt udbyder, da du kan drage nytte af prismatch.

  2. Gennemsigtige og fleksible kontrakter efter dine behov.
  Du kan have bestemte behov for din forretning, og det du som minimum skal have på dit kontor for at drive denne. Sørg derfor for at vælge en udlejer som er fleksibel, hvad angår dine behov og læs altid kontrakten grundigt igennem. Kontorhoteller kan stille mange faciliteter til rådighed for dig, og hvis du har tilvalg med i din aftale, så tjek altid efter om de står skrevet i kontrakten.

  3. Et koncept der er gennemprøvet i Danmark.
  Kært barn har mange navne - Kontorhuse, kontorkæder eller kontorhoteller. Disse koncepter er i Danmark gennemprøvet og flere mindre virksomheder samt startups anvender disse, da det som oftest er billigere i forhold til det du får for prisen. Når der er flere om at leje sig ind i et kontorhotel kan lejen starte fra 995,- ex. moms alt efter kontortype. Vælg derfor en kæde der sætter dine behov i fokus med rig mulighed for at anvende fælleslokaler, køkkener og mødelokaler.  

  4. Stordriftsfordele og deleøkonomi
  Det har sine fordele, at du som nyopstartet eller mindre virksomhed ikke skal investere store summer på kontorinventar og andre nødvendige faciliteter. Derudover er udgifterne til el, vand og varme lavere, samt rengøring af fællesarealer lavere, da det kan være inkluderet i lejen grundet det antal virksomheder, som befinder sig i samme bygning og deles om udgifterne.

  5. IT-support
  Kontorhoteller kan supportere dig med IT-udfordringer, hvis nogle skulle opstå. Flere kæder har i dag supportmedarbejdere som du kan henvende dig til på en hurtig og effektiv måde. Undersøg blot udlejerens services inden for feltet.

  6. Support til revision
  Revisionssupport er oftest et tilvalgs produkt som du kan vælge ved indgåelse af aftale med udlejeren i kontorhotellerne. Her kan du få svar på spørgsmål som bl.a. vedrører moms og regnskab. Derudover kan der være tilknyttet en revisor der kan yde professionel hjælp til dig.

  7. Support til det juridiske
  Hvis du er nyopstartet kan det være en hård og tidskrævende opgave at sætte sig ind i lovgivningen på det område du tilbyder dine produkter/services til. Det kan også blive dyrt hvis du skal have en jurist til at gennemgå alt for dig. Et kontorhotel med denne service kan være behjælpelig hvis de har egen juridisk support til at hjælpe sine lejere. Har du brug for juridisk hjælp kan du med fordel spørge ind til det.

  8. Support til forsikring
  Du kan i første omgang klare dig med nogle reoler til dine produkter, du har på lager eller et depot, hvor du kan plukke og pakke fra, hvis du har en webshop. Det der derfor vigtigt, at du har forsikringen på plads. Spørg altid efter forsikringssupport, da nogle kontorhoteller tilbyder dette.

  9. Et fællesskab hvor du kan sparre med andre.
  Søg efter kontorfællesskaber hvor du har rig mulighed for at sparre med andre medlejere. Her kan du ved fællesarealerne drøfte dine idéer, tiltag og endda spørge til råds, da der er en bred vifte af forskellige branchetilknytninger i hvert kontorhotel samt alle aldre, der giver mulighed for at erfaringer kan deles med hinanden.

  10. Kontorer der er repræsentative og lyse
  Din hjemmeside/webshop er dit ansigt ud ad til overfor de kunder der ikke fysisk er i kontakt med din virksomhed. Dit kontor er alt andet lige dit ansigt ud ad til overfor de kunder som besøger dig på din firmaadresse. Det er derfor vigtigt at have et repræsentativt og lyst kontor som oser af et godt og struktureret arbejdsmiljø. Derudover har du som oftest adgang til mødelokaler som du kan booke. Vælg en løsning, hvor du overfor dine kunder kan fremvise en professionel business.

  11. En professionel firmaadresse.
  Nogle kunder føler sig bedst tilpas ved at du har firmaadresse et sted der ikke er din private adresse. En professionel firmaadresse er et godt signal overfor dine kunder. Ligeledes vil du kunne inviterer kunder på besøg til møder i kontoromgivelser.

  12. Døgnåbne.
  Vælg et kontorhotel hvor det er muligt at befinde sig alle tider på døgnet. Du kender det sikkert. Nogle dage kan være heftige og fuld af opgaver og andre gange skal du nå noget på dagen. Du styrer selv hvor længe du vil blive på kontoret. Din forretning er sat i fokus, hvorfor du ikke er begrænset på tid. Nogle udlejere kan have regler om hvornår man senest skal være ude.

  13. Alarm og sikring.
  Være opmærksom på kontorhotellets sikkerhed og hvordan alarm og sikring er skruet sammen i forhold til det kontor du har interesse i at leje. Dermed kan du når du låser af og tager hjem slippe på dine bekymringer.

  14. Gratis parkering
  Hvis du kører i bil til arbejde eller ofte har møder på dit kontor, kan det være vigtigt at have fri parkering. Som udlejer har du nemlig mulighed for kvit og frit at parkere udenfor dit kontor og dine kunder kan ligeledes anvende parkeringen uden at skulle betale.

  15. Rengøring
  Et kontorhotel har oftest fællesarealer som kræver rengøringer – herunder køkken, opholdssted, mødelokaler mm. Det er vigtigt at sådanne steder er repræsentative overfor de kunder som booker et møde med dig. Undersøg derfor altid om udbyderen har rengøring af fællesarealer om end også et tilvalg til rengøring af dit kontor. Det er både vigtigt for synet, lugten og ikke mindst følelsen af at befinde sig i rene omgivelser. Glem ikke at det er vigtigt med et godt indeklima, da det kan påvirke dit og dine medansattes performance.

  16. El, vand og varme.
  Du har som benævnt stordriftsfordele og deleøkonomi, hvorfor udgifter til el, vand og varme kan reduceres, da det fordeles mellem de udlejere der har stede i det kontorhotel du anvender. Undersøg om disse udgifter er med i lejen og undgå alt det besvær ved håndtering af dertilhørende regninger.

  17. Tilvalg.
  Hvis vi forestiller os at du har en webshop, vil services som lagerhotel/depotrum, telefoni, pakke og post mv. være punkter som der alt andet lige er et must at have. Flere kontorhoteller tilbyder i dag tilvalg til din kontorløsning, hvoraf du efter dit behov kan få en skræddersyet løsning. Undersøg derfor altid hvilke tilvalg du som lejer kan vælge hos kontorhotelskæden, som kan være nyttige for dig.

  18. Kontorinventar
  Gør det klart overfor udlejeren og ikke mindst sig selv, hvad dit behov måtte være. Nogle kontorhoteller tilbyder inventar på kontorerne gennem de aftaler de har, andre steder skal du leje det.

  19. Fri internet
  Ingen business uden internetforbindelse. Kontorhoteller kan have fordelagtige aftaler med internet/bredbåndsudbydere. Det er en fordel for dig, da du dermed ikke selv skal på jagt efter en udbyder. Få højhastigheds trådløst netværk gennem din kontorfacilitet.

  20. Bemanding.
  Lad os være ærlige. Det er anstrengende når du som lejer står i et problem eller en udfordring og ikke kan komme i kontakt med udlejeren. Være derfor opmærksom på at din udbyder har administrationskontor med bemanding til din rådighed, hvis du skulle have brug for at søge hjælp.

  Søger du et nyt kontor?
  Hos DanPanel kan du hente et gratis tilbud på kontorplads, lukket kontor, drop-in kontor samt lagerhotel. Vores samarbejdspartner opfylder alle ovenforstående punkter, og du kan få skræddersyet et erhvervslejemål efter dine behov med de tilvalg, du ønsker. Du kan finde afdelinger på Sjælland, Fyn og Jylland. Kontakt os for at høre nærmere om kontorhotellerne.
  Hent et gratis tilbud på kontorplads, lukket kontor, Drop-in kontor eller lagerhotel

Blogs/Tekstforfatning

  Hvad er SEO?

  Vi har udvalgt nogle spørgsmål vedrørende SEO, som vi oftest for stillet. I denne blog vil vi besvare disse spørgsmål med henblik på at forklare begreber og give råd om SEO optimering.

  Hvad er SEO?
  SEO er en betegnelse for en optimeringsdisciplin. Betegnelsen står for Search Engine Optimization og på dansk Søgemaskineoptimering. Med søgemaskine menes der bl.a. Google og Bing. SEO skal hjælpe din hjemmeside med at rangere sig højere på søgemaskinerne organisk. Selve disciplinen er uendelig, hvorfor indhold på hjemmesidens front-end som back-end skal optimeres jævnligt. Her kan det være relevant tekstindhold på din side ud fra, hvad din målgruppe søger efter på nettet og META tags på din side, som hjælper søgemaskinerne med også at ”læse” billeder.  

  Hvad koster SEO?
  Prisen på en ydelse er et af de første spørgsmål, vi stiller. Dog er der ikke et endegyldigt svar på, hvad SEO koster. SEO skal ikke ses som en engangsydelse, da det er dynamisk og i konstant udvikling. Se derfor SEO som en investering i din forretning. SEO virker ikke fra den ene dag til den anden, men det er en langsigtet strategi med et formål om at rangere sig bedre organisk og øge trafikken samt konverteringer på din hjemmeside. På sigt vil din investering i SEO forøge omsætningen i din business.

  Aspekter som påvirker prisen på SEO er bl.a. den timepris, som udbyderen tager for dernæst også at se på, hvilken indsats der i forvejen gør sig gældende på din hjemmeside. Prisen kan også afhænge af konkurrencen i den branche, du opererer i. Hvis konkurrencen er hård, skal der investeres mere for at opretholde rangeringen på søgemaskinerne. Omvendt vil du ved lav konkurrence i branchen opleve højere rangering med SEO, men igen er det vigtigt at vedligeholde hjemmesiden for ikke at miste placeringen.

  Hvor hurtigt virker SEO?
  SEO er langsigtet, og det vil være forkert at give et konkret svar på, hvor lang tid der går. Det er som benævnt en investering, og du vil umiddelbart ikke opleve det helt store på kort tid. Vi forstår udmærket, at det for kunder kan være frustrerende. Nogle søgeord kan virke bedre end andre, og der er mange aspekter der spiller ind. Der kan sættes et forventningsvindue for, hvornår du ser resultater. Når din søgeordsoptimering begynder at give trafik, så vil du opleve højere organisk trafik til din side, og du kan opretholde denne ved at vedligeholde din hjemmeside. Jo højere du kommer op på søgemaskinerne desto bedre, da flere brugere bevæger sig på første side af Google frem for at trykke videre til side 2 osv.  

  Hvorfor SEO?
  Søgemaskiner som Google indekserer indhold på din side, hvorefter relevansen vurderes. Ud fra Googles algoritme og brugernes søgeadfærd, besøgstid mv. rangeres hjemmesider organisk på Google lige under de betalte annoncer, som ses øverst. Undersøgelser viser at op imod 75%, som anvender søgemaskinerne ikke klikker videre på side 2, hvorfor det er vigtigt at rangere sig højere på søgemaskinen. Betalte annoncer vil altid vises øverst, men kommer du lige under, så er der markant større sandsynlighed for klik og konverteringer på din side.

  Hvordan kommer jeg i gang med SEO?
  Vi råder dig først og fremmest til at have teknikken i orden. Med dette mener vi, at indhold på din side skal være læsbart af søgemaskinerne, så de kan indeksere hjemmesiden. Du kan med fordel knytte dit domæne til Google Search Console, som vil informere dig om, hvordan Google læser din hjemmeside. Her kan du også se om Google støder på fejl på din side. SEO handler om content altså indhold på din side. Dette skal jævnligt optimeres og opdateres. God tekstforfatning med relevante søgeord, som du vil findes på, er en god start på at optimere sin hjemmeside. Søgeord skal undersøges samt placeringen af disse keywords. Hvis du allerede anvender Google Ads, kan du med fordel anvende platformens keyword finder. Ellers findes der flere udbydere, som kan hjælpe på søgeordsanalyse. Tekster kan Google let læse og indeksere, men billeder kræver tags. Dette foregår i din hjemmesides back-end. Billeder skal have informationer som titel og beskrivelse på, hvad der vises på billedet, så Google kan ”læse” billedet. Referencer altså links er også et punkt, der vægter i SEO optimering. Du skal ikke fylde din side med links, men vælge dem med omhu og placere dem korrekt på siden. Relevansen for linket er vigtigt i Googles indeksering.

  Hvordan skriver man SEO tekster?

  • Start med at lave en søgeordsanalyse baseret på søgeadfærden hos din målgruppe. Du kender dine produkter og services bedst samt din målgruppe, men hvad søger folk efter for at finde dig? Brug brainstorm teknikken til at lave en liste over, hvad du tror, der søges efter på søgemaskinerne for, at brugere finder dig.

  • Tilknyt dit domæne til Google Search Console for at få et overblik over, hvilke søgeord der på din side har genereret organisk trafik til hjemmesiden.

  • Hvis du anvender eller har anvendt Google Ads, kan du med fordel vende tilbage til resultaterne af dine kampagner og dykke ned i statistikken. I denne kan du finde de søgeord – og udtryk, der har givet klik og konverteringer på din hjemmeside.

  • Hvis du som nævnt ovenfor har en Google Ads konto, kan du med fordel anvende platformens værktøjer til at finde søgeord. Vi anbefaler at du anvender Keyword finder værktøjet, så du kan se hvilke søgeord – og udtryk, som har relevans for din side, men som du ikke er synlig på. Ud fra disse kan du udarbejde en plan for nyt indhold eller optimering af eksisterende for også at rangere på de søgeord. Markedet er bredt med udbydere af platforme til søgeordsanalyse, hvoraf nogle er gratis, nogle med prøveperioder og med månedlig/årlig betaling.

  Når søgeordsanalysen er foretaget, er det næste at optimere eller skabe nyt indhold til din hjemmeside. Hvis vi forestiller os at du har blogs/artikler på din side, er det vigtig at udvælge relevante keywords i teksten. Du kan her også anvende links til relevante kilder, hvis du eksempelvis refererer tilbage til emne vedrørende dine produkter/løsninger. Du kan også aftale med relevante sider om backlinks. Forestil dig at du sælger bildæk og at et bilmagasin har skrevet en artikel om vinterdæk. Her vil relevansen være høj og du vil få referencer til din side. Derudover bør du linke til din side, når du anvender sociale medier.

  Hvis du har spørgsmål til SEO eller andet på DanPanels platform, kan du tage kontakt til os på mail eller telefon.  

  Alternativ kan DanPanel hjælpe dig med SEO optimering af din hjemmeside, samt andre digitaliseringsopgaver. Du kan læse mere om digitalisering her.

  Opret en gratis kundekonto allerede i dag, og få gratis adgang til alle vores løsninger her.

  3 gode tips og råd til SEO

  1. Din Page Speed er essentiel, hvad angår besøgende på din hjemmeside. Undersøgelser viser, at hjemmesider, der i gnst. tager mere end 3 sekunder om at loade, kan medvirke til, at brugeren falder fra. Det er høje procenter, der i sidste ende har betydning for trafikken på din side - 40% opgiver, og 80% vender ikke tilbage. Du kan anvende flere værktøjer, som kan indikere, hvilke faldegrupper din side hæmmes af.


  2. Skriv content som betyder noget for nogen. Fokuser ikke alene på søgeord, men på emner, der relaterer sig til dit brand. Det handler om at formidle tekster, som gør at dine potentielle kunder engagere sig. Analyser hvad din målgruppe søger hjælp om og start tekstforfatningen med henblik på at dele din viden med dine kunder. Indsæt herefter de relevante søgeord i din tekstforfatning. Hvis du har svaret på et emne/spørgsmål, som din målgruppe søger oplysninger om, vil du opleve trafik til din side. Husk at du ikke alene skriver til søgemaskiner men til brugere, din ranking følger også dine besøgende. Undgå at fylde med søgeord gentagelige gange, da det virker unaturligt, og det har ikke nogen effekt på din ranking. 


  3. Du kan gøre billeder på din side relevante for søgeordsmaskiner ved at navngive dem korrekt. På søgemaskiner som Google vil du under søgefeltet bemærke fanen for ”billeder”. Når du søger efter noget bestemt, dukker der billeder op af relevans til det søgte. Hvis vi forestiller os, at du ejer en webshop for sko, så hjælper det ikke meget at navngive billedet ”Køb sko”, men mere detaljeret som i ”blå sportssko til mænd”.

  Brug for hjælp til SEO? 
  Hent et gratis tilbud her

  5 gode råd og tips til dig der vil skrive blogindlæg

  Hvorfor have en blog?
  Blogindlæg kan give dig organisk trafik på din side, hvis du skriver om et relevant emne i forhold til det din målgruppe søger efter, når de anvender søgemaskiner som Google. Vi får henvendelser om, hvordan et blogindlæg kan bruges til SEO, og hvordan der kan tilkomme trafik til hjemmesiden gennem bloggen. Kort fattet handler det om at vide, hvad din målgruppe søger efter i forbindelse med dit produkt, din service eller blot et emne der har relevans for det du tilbyder. Være ikke bange for at give fra dig selv med tips og fif, da brugere gennem søgninger vil finde dig på søgemaskinerne hvis de selv søger råd om et specifikt emne. Husk på at HV-ord anvendes hyppigt når der søges på nettet, hvorfor du med fordel kan skrive indlæg der besvarer dine kunders spørgsmål.

  Nu til de fem gode tips og råd til dig der gerne vil skrive blogindlæg med henblik på at øge trafikken til din side organisk.

  1. Hvad søger dine kunder efter?
  Start med en brainstorm over hvad du tror, potentielle kunder søger efter for at finde din hjemmeside. Test det herefter af ved at anvende værktøjer på nettet for at se, hvor mange søgninger der er på de søgeord, du er kommet frem til. Undersøg herefter hvilke fraser som dine kunder søger efter. Forestil dig at du sælger ure – digitale-, mekaniske-, batteriure mv. Her kan du skrive en blog til hver eller en blog, der forklarer forskellen. Hvis vi holder fast i de mekaniske ure, og foretager en hurtig undersøgelse på hvad, der i Danmark søges efter i forbindelse med denne urtype, vil følgende søgninger dukke op:

  - ”Hvordan virker et mekanisk ur?”
  - ”Hvordan fungerer et mekanisk ur?”
  - ”Hvad er et mekanisk ur?”

  Nu ved du hvad folk søger efter. Skriv herefter et blogindlæg der besvarer dine potentielle kunders spørgsmål. Du kan tilmed i disse blogs skrive fordele ved at anvende et mekanisk ur og skrive historier som ”Verdens dyreste mekaniske ur”. Hvilket også kan være af interesse at vide for nogle brugere.

  2. Undgå faldgrupper.
  Det er sandt at det er vigtigt at have relevante søgeord i din blog og ikke mindst din hjemmeside, da søgemaskiner indeksere indholdet af din side og præsenterer det til brugere, der anvender søgemaskinerne. Dog skal du være opmærksom på ikke kun at fokusere på et enkelt søgeord i din blog og genbruge den alt for mange gange. Søgemaskinerne kan straffe dig for at bruge det samme søgeord gentagende gange og dermed frasortere dig. Brug dine keywords med omhu og en tilstrækkelig grad, så læseren får relevant viden om, det du formidler på din blog.

  3. Interne links på din side.
  Nu tilbage til vores eksempel med ure. Ovenfor blev det nævnt, at der bl.a. var tre typer af ure. Hvis du har skrevet et indlæg, der kan relatere sig til andet emne på din side, kan du med fordel tilføje interne links i bloggen for at holde på dine læsere. Eksempelvis blev det nævnt, at du kunne skrive om fordele ved et mekanisk ur. Hvoraf du kan afslutte med at linke til enten et specifikt produkt relateret til emnet, en kategori der er relateret sig til emnet eller et blogindlæg om fordele ved et digitalt ur. Endvidere kan du, hvis du har enkelte produkter, hvortil du har blogmateriale henvise til denne i produktbeskrivelsen. En anden mulighed er at anvende backlinks. Hvis andre kan blogge om dine produkter/services og referere til din side, kan det ligeledes gavne din hjemmeside og øge dine sidevisninger. 

  4. Vægt dine læsere frem for søgemaskinerne.
  Det er vigtigt for din hjemmeside, at du optimerer den i forhold til søgemaskinerne, da disse viser din side overfor læsere/kunder mv. Dog skal du huske på, at Google, Bing mm. anvendes af mennesker, hvorfor du skal vægte kvaliteten af indholdet højt. Hvis du udelukkende fokusere på at fylde søgeord i dit indlæg, vil det måske skabe organisk trafik, men husk på at blogging er en langsigtet strategi. Hvis læseren ikke får den viden der er søgt efter eller interessen for at læse falder, vil søgemaskinerne også indeksere, at du har en højere afvisningsgrad, når flere på kort tid forlader din landingspage til bloggen. Søgemaskiner kan se det som, at du ikke har relevant content, når den gennemsnitlige tid på din side er lav, fordi besøgende falder fra. Lidt mere om det i følgende tip.   

  5. Skriv blogindlæg der ikke er alt for korte.
  Du kan have skrevet et relevant blogindlæg, der svarer nøjagtigt på det, de besøgende søger efter. Men at den er for kort kan give dig en højere afvisningsprocent. Altså kan søgemaskinerne anse din side for ikke at have relevant indhold fordi dine læsere hurtigt får svar på det søgte for derefter at klikke væk fra siden igen. Husk på at du skal bevare læsere på siden. Hvis kunden søger efter ”Hvad er et mekanisk ur?”, og der kort beskrevet står ”Et mekanisk ur fungerer uden batteri, hvorfor man trækker den op”, så har du forklaret det, men læseren vil hurtigt klikke ud igen. Forsøg derfor at skrive tekster der giver mere end blot svaret, og sæt det sammen med interne links til andet relevant som dine produkter mv. således, at du holder på dine læsere, da den anvendte gennemsnitlige tid på din side er med til at påvirke søgemaskinerne. I skrivende stund er dette indlæg på i 910 ord. Forestil dig så, at det var 10 tips frem for 5.

  Brug for hjælp til blogs?
  Hos DanPanel er vi i tæt samarbejde med tekstforfattere, som kan hjælpe dig med at skrive blogs om dine produkter og services. Hent et gratis tilbud på  Blogs. Udfyld formularen med dit ønske og en af vore kundekonsulenter vil kontakte dig. Du kan læse mere om DanPanel på "Om os"

Wordpress/Webdesign

  Blog om Webshop - Hvorfor?, hvad? og hvordan?

  Hvorfor skal jeg have en webshop? 

  Når du som iværksætter eller selvstændig har en webshop, vil den være tilgængelig for din målgruppe og kunder 24 timer i døgnet, og dermed vil denne webshop være dit visitkort ud ad til. Derfor er det vigtigt at webdesignet er brugervenligt og præsentabelt, siden skal kunne være overskuelig, da de besøgende ikke vil kigge på en rodet side.  

  Når du som iværksætter har produkter, som du vil ud med til dine kunder, vil du med en webshop udvide din kunde radius, og dermed er du ikke lige så begrænset, som du vil være med en fysisk butik. En fysisk butik har et bestemt sted med bestemte åbningstider, men gennem en webshop kan du nå ud til dine kunder alle timer i døgnet, så længe der er adgang til internet. Derudover ligger man som forbruger stor vægt på service, via en webshop vil du have muligheden for at servicerer dine kunder alle timer i døgnet.  

   

  Hvad skal jeg være opmærksom på? 

  Når du opretter din webshop skal du være opmærksom på, at du har alle dine funktioner, som der er brug for i en webshop som fx shipping software, payment gateway, SSL-certifikater og indkøbskurv script mv 

  Payment gateway er processer for betalingen, med dette kan du acceptere kreditkort, validere kreditkortoplysninger og behandle transaktioner. SSL-certifikater giver din webshop sikkerhed, dermed kan fortrolige oplysninger som kortoplysninger krypteres. 

  Derudover skal du have styr på dine leverandører, det er vigtigt at du har styr på om du skal importerer fra andre EU lande eller lande uden for EU og have styr på, hvilke regler der indgår. Det er vigtigt, at du har styr på din leveringstid. Kunderne vil oftest ikke vente alt for længe på at få leveret sine produkter/ydelser.  

  En anden ting, som er vigtig, er kundekontakten. Dine kunder kan til tider have spørgsmål, som de vil stille. Derfor er det vigtigt, at du overvejer, hvordan du skal have din kundekontakt fx via telefonen, mail eller et chatsystem på din webshop. Dog skal du være opmærksom på, hvor hurtigt svarraten er på dine mails og telefon.  

  Retur er også et vigtigt punkt for dine salg via webshoppen. Ved handel over nettet har man 14 dages returret eller mere. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i returreglerne, og får dem beskrevet grundigt i dine handelsbetingelser, da kunderne ellers får forlænget perioden med 12 måneder.  

   

  Hvordan kan jeg gøre min webshop troværdig? 

  Man er begyndt at se en del svindel over nettet, og derfor er kunderne begyndt at være mere påpasselige ved at handle over nettet. Det er en god ide at have trustpilot på sin shop. Dog kan det være dyrt til at starte med. Derfor har de også en gratis udgave, som kunne være en mulighed til at starte med.  

  Derudover er der også E-mærket, hvilket er billigere end trustpilot. Dette skaber en form for tryghed hos dine kunder, hvis de skal handle gennem din side. Førnævnte SSL-certifikat, som også er kendetegnet ved den lille lås i søgefeltet, er et tegn på at din side er sikker.    

   

  Hvordan skal mine produktbilleder og tekst være?  

  Oftest vil din leverandør tilbyde dig gratis produktbilleder og tekst, hvilket du frit kan bruge. Dog vil den anbefales, at du omskriver produktteksterne, da det ikke bliver set positivt på fra Googles side, da teksten kan være andre steder på nettet. Google og andre søgemaskiner kan straffe din side og dermed din rangering, hvis der er isat kopitekster. Skriv derfor altid egne produktbeskrivelser og optimer disse. Det vil hjælpe din webshop meget ift. SEO (søgemaskineoptimering) og den organiske trafik. Kend din målgruppe og det de søger efter på søgemaskinerne. Optimer også dine billeder, således at der er tags gemt i billedet, som fx Googles robot kan læse.   
  Det vil være en god ide for dig at få bygget din webshop op på en måde, hvor du kan have flere billeder af det samme produkt. Grunden til dette er at kunderne oftest vil se de produkterde skal købe fra flere forskellige vinkler, og endda i omgivelser hvor de anvendes. 

   

  Har du brug for hjælp til din virksomheds webshop og webdesign? 

  Hvis du søger hjælp til at bygge den helt rigtige webshop og professionelt hjælp, kan du med fordel hente et helt gratis tilbud på https://danpanel.dk/Udfyld en formular med dit behov og vores kundekonsulenter vil derefter kontakte dig. Vi kan også hjælpe dig med tekstforfatning, blogindlæg og SEO.  

  5 gode tips og råd til dig der vil starte en webshop

  Har du en idé, som du gerne vil ud med eller et produkt, som skal introduceres til den danske befolkning? Du er måske nået dertil, hvor idéen skal blive virkelighed? 

  Opstart af en webshop kan for nogen være bøvlet og tidskrævende. Her er nogen punkter, du skal være opmærksom på.  


  1. Shopløsning og brugervenlig platform
   
  E-handel bliver mere og mere udbredt, og på markedet tilkommer flere shopløsninger. Du har en helt pallette at vælge mellem, og der er ikke et endegyldigt svar på, hvilket løsning der er bedst. Det afhænger af det behov, du har for en webshop. En god idé er, at du vælger en løsning, der giver dig mulighed for at etablere en mere brugervenlig platform. Undersøg markedet og vælg en af de lidt mere kendte og ikke desto mindre veletablerede udbydere af shopløsninger.  


  2. Leverandør
   
  Det anbefales, at du ved valg af leverandør nøje ser efter aftalens betingelser og vilkår. Det er ikke alene prisen, der skal være afgørende for dit valg af leverandør. Se efter de bestemmelser der gør sig gældende på fx reklamationsret. Du er overfor forbrugerne forpligtet til at give to års reklamationsret, men det samme gælder ikke for leverandøren, hvis ikke det er aftalt. Typisk kan du opleve at en leverandør giver dig et års reklamationsret, hvilket betyder, at du står for regningen i forbindelse med reklamationen, hvis dine kunder reklamere efter 1 år (dog før 2 år). Du hæfter altså for det, selv hvis det er en fejl fra leverandørens side. Undersøg derfor betingelser og vilkår og forhandl dig til bedre vilkår.    


  3. 
  Forretningsbetingelser  

  Din forretning skal være legal og overholde dansk lovgivning. Hvilket ikke kommer som et chok for nogen af os, men hvad skal der stå i disse, og hvad er du forpligtet til at oplyse overfor forbrugeren? Du har som erhvervsdrivende mange informationer at oplyse overfor forbrugeren, og du kan få hjælp til det gennem en advokat eller selv skrive det fra bunden. Være opmærksom på at advokaten ikke er gratis, og penge for en nyopstartet webshop kan gøre gavn på mange andre måder. Du kan med fordel undersøge standardbetingelserne for webshops og indsætte dine oplysninger, da det er helt gratis at hente disse – b.la. på e-mærkets side. Udfyld egne informationer og husk også cookies & privatlivspolitikken.  


  4. Indløsningsaftale/Betalings gateway
   og fragtaftaler.  
  For at få gennemført betalinger på din webshop skal du have en betalings gateway. Altså en aftale med en indløser, så dine kunders betalinger overføres til din virksomhedskonto. Nogle shopløsninger har specielle aftaler i forbindelse med indløsningsaftaler og tilmed integrationer, så du ikke skal være den største IT-haj til kodning. Herhjemme kan du bl.a. anvende Nets, DIBS, PayPal m.fl.  
   Gennem din shopløsning kan du integrere med fragtfirmaer som GLS, PostNord, DAO, Bring mv. Fragtfirmaerne beder om et estimat på, hvor mange forsendelser du i gennemsnit forventer at have for at give dig en pris. Gør dig derfor overvejelser om dette og indgå aftaler med fragtfirmaer, således at dine kunder kan få fragtet til det private, erhverv eller en nærliggende pakkeshop. Hvis du tilmed kan forhandle en god fragtpris, og efter et vis beløb også vælge at fragten er gratis, kan det for dig være en konkurrenceparameter. Gør dig også overvejelse om returnering og fortrydelse af pakker, som du skal oplyse forbrugeren om under dine forretningsbetingelser. Du kan evt. smide en returlabel ned i æsken og vejledning til returnering. 


  5. Relevant og godt content 
   
  Først og fremmest skal du have en beskrivelse, der adskiller dig fra andre. Altså tekst der forklarer hvorfor dig – ”Hvorfor skal du vælge (dit brand)”. Fremhæv her nogle af de fordele der er ved at handle på din webshop. Husk på at din webshop er en online platform, og et klik er nok til at kunden forlader siden i modsætning til en fysisk butik. Sørg for at din webshop i menulinjerne, billeder og tekst på forsiden giver et indtryk af, hvad forbrugeren kan finde på din webshop.  

  Produktbeskrivelser og optimerede billeder er også punkter, du skal have på plads. Relevant beskrivelse af produkterne kan også hjælpe din webshop med at rangere sig bedre. Udarbejd tekst materiale til hvert produkt med søgeord, som din målgruppe søger efter. De rigtige keywords kan hjælpe din side. Optimer dine billeder på webshoppen, så de ikke er for tunge. Husk på at du i dine billeder kan tilføje metatags om det, der bliver vist på billederne, således at Googles robot kan læse dine billeder 


  Har du brug for hjælp til din webshop?
   
  Hent et gratis tilbud på webdesign/webshop på https://danpanel.dk/products/Erhverv#Wordpress/Webdesign 

  Vores samarbejdspartner kan hjælpe dig med din webshop. Udfyld formularen med dit behov og en af vores kundekonsulenter vil ringe dig op. Herefter vil du modtage et tilbud på det ønskede. Vi kan også hjælpe dig med Blogs, Tekstforfatning, Online markedsføring og SEO.