product-imgage

Samvær


Samvær mellem det anbragte barn/den unge og forældrenehar en stor betydning for begge parter. Det er igennemkontakt og relationer, at denne bevares og kan udvikles.Det er vigtigheden i at skabe de bedste vilkår ogsamvær, som for parterne imellem er af stor betydning.DanPanel udfører både støtte og overvåget samvær med børn i alle aldre, og samværet kan være med alle familierelationer, som kan være relevante – forældre, søskende og bedsteforældre. DanPanel tilbyder samvær i forældrenes hjem eller i plejefamilien.Vi kan ligeledes tilbyde at finde andre lokaler, hvis dette er relevant. Når DanPanel varetager samværet, tilkobles en pædagogisk konsulent. Denne konsulent planlægger de fremtidige samvær, og afholder de indledendemøder med forældre, børn/unge og anbringelsesstedet Ydermere udarbejdes, udtalelser til de pågældendekommuner. § 71

Fortsæt uden login