product-imgage

Pædagogisk støtte


Denne ordning er fokuseret på rådgivning, en konkretguidning og støtte i hjemmet.Vi arbejder med henblik på at udvikle forældrenes kompetencer gennem rådgivende samtaler samtidig med at være mere anvisende og rådgivende omkring børnene/de unge.Når vi arbejder praktisk og pædagogisk, kan der hos nogle familier være behov for, at der i perioder støttes aktivt op omkring familiens medlemmer, således at vi indgår i et tæt samarbejde med familien. Vi mener, at det giver positiv energi i familien, og at det ligeledesskaber en respekt parterne imellem. Hos DanPanel vil der blive tilknyttet et team bestående af uddannede konsulenter og af en familiebehandler samt en pædagogisk konsulent, der er med til at sikre det rigtige match, samt sikre at de opstillede mål bliver opfyldt positivt tilgavn for hele familien.  § 52Fortsæt uden login