product-imgage

Mentor til offentlige


Hos DanPanel stiller vi mentorer til rådighed for borgere i din kommune. Hvis borgeren eller sagsbehandleren mener, at der er et behov for at blive coached, kan vores mentorordning være løsningen. Vi i DanPanel tror på at succes og målopfyldelse kan skabes i et mentorforløb, som har fordele for borgerens personlige udvikling. Sammen med en mentor kan borgeren udarbejde en plan og opfylde målene.

Hvorfor er det så vigtigt med personligudvikling?

Det er vigtigt, da det bidrager med meget til forbedringer i borgerens liv og værktøjer, der kan støtte denne. Borgeren kan gennem et mentorforløb udvikle egenskaber, som kan anvendes til hverdag, på job og i hjemmet. Giv borgeren en sundere, gladere og mere overskuelig hverdag, der bidrager til relationsdannelse. Vores mentorer udarbejder en personlig coaching-plan, hvor borgeren kan rådgives til uddannelse, karriere, i det sociale og økonomi. Løbende afholdes mentormøder, hvor der ses på borgerens udvikling samt de mål, der indfries. Det mener vi er vigtigt for fortsat at opretholde fokusset hos borgeren. Til møderne ses der på udvikling på personligt- kompetenceplan. Ved aftale med en mentor kan sagsbehandler og borger få et mere omfattende indblik i, hvad vores mentorforløb kan bidrag til. Giv borgeren overskud, skab livsglæde og udvikling.


Fortsæt uden login