product-imgage

Familiebehandling


Familiebehandling hos os er en struktureret indsats, hvor vi arbejder efter at få skabt en positiv forandring hos alle familien. Igennem dette arbejdes der på at sikre ogstyrke barnets/den unges udvikling og trivsel i deres egethjem.Målet vi arbejder frem efter og gerne skulle opnå, er atden samlede familie har arbejdet sig frem i positivretning og kan klare sig selv i fremtiden uden støtte med de værktøjer, det har fået til rådighed. § 52, stk 3Fortsæt uden login