product-imgage

Efterværn


DanPanel kan tilbyde en kontaktordning til kommunen som støtte/kontaktperson til unge, som har fået tilbudt efterværn jf. Servicelovens §76. Hvis hjælp til en ung mellem 18-23 år anses for at være betydelig, skal kommunen tilbyde en kontaktperson til den unge. Den unge skal være indforstået med ordningen. 
Den tilknyttede kontaktperson skal have fokus på understøttelse af den unges uddannelse samt beskæftigelse. Hjælpen skal bidrage til en god overgang med fokus på selvstændig tilværelse, hjælp, støtte, uddannelse, økonomi mv.  Ligeledes skal der også være fokus på andre relevante forhold som bl.a. er boliganskaffelse.  Hjælpen kan ophøre, når den unges situation ændrer sig positivt og ligeledes genetableres, hvis der senere hen skulle opstå et behov for støtte fra den unges side.  § 76Fortsæt uden login