Det Offentlige

Beskrivelse

På den offentlige del, arbejder DanPanel internt, med et dedikeret team
der har mere end 35 års erfaring indenfor støtte/kontaktpersoner, og familiebehandling.
De er klar til at varetage opgaver for kommunerne med social udsatte børn/ unge og familier.

Vi tager Action:

Skræddersy din egen løsning

Vi tilpasser hver enkel arbejdsopgave efter aktuelle behov. I kan bestille en skræddersyet ydelse gennem os, for at lette arbejdsbyrden og for at finde det perfekte match til den enkelte borger.

DanPanel er en portal som formidler kompetente og stærke konsulenter, der er klar til at varetage opgaver for kommunerne med socialt udsatte børn/ unge og familier.

At finde den rette person til den enkelte borger,
kan ofte være en tidskrævende proces for socialrådgiveren/sagsbehandleren,
og det kan være svært at imødekomme borgerens specifikke behov og ønsker, inden for eget regi.

Nemt og enkelt

DanPanel ønsker at gøre processen nemt og enkelt for den enkelte medarbejder. Det vil resultere i, at være enkelt socialrådgiver/sagsbehandler ikke længere behøver at bruge unødige ressourcer på at finde den rette indsats.

Hos DanPanel kan socialrådgiveren/sagsbehandleren bestille en skræddersyet ydelse gennem os, for at lette arbejdsbyrden og for at finde et perfekt match til den enkelte borger.

Når du logger ind på DanPanel og opretter en sag, kan du holde dig opdateret med dine sager hos os, hvor og når som helst, via vores interne styre portal, som minimum vil blive opdateret en gang om ugen.


Bedre overblik

Dette vil give dig bedre overblik og mere effektiv kommunikation og mindske mange af de opkald som kan være forgæves. Der er også mulighed for både at stille spørgsmål og få svar herigennem.

Ligeledes vil det blive nemmere at holde fokus på den udarbejdede handleplan, og lave nogle af de skriftlige opdateringer der skal udarbejdes til den enkelte status.

Vi tilbyder hurtig indsats, der tilpasses den enkelte sag, og vi kan fungere som tovholder i de enkelte sager. Således at opgaven bliver en helhedsløsning både for kommunen og borgeren via faglige personer på området.× Logo
Kontakt Os

× Logo
Kontakt Os

Hvad tilbyder vi

Her kan du vælge og bestille de produkter som du har brug for.
Du vil altid få overblik og følge med de løsninger/service du vælger via DanPanel:

  • Familiekonsulent
  • Alle mennesker har styrker og ressourcer, som kan fremmes, ved hjælp og opbakning, og en anerkendende tilgang og dette er DanPanel`s opgave at støtte det enkelte menneske i denne proces. Formålet med en familierådgivning er at yde pædagogisk, praktisk, eller anden støtte i hjemmet til familier med børn hvor disse har behov for særlig støtte. Vi tager udgangspunkt via forskellige pædagogiske og praktiske tiltag, til at hjælpe forældrene til at få en bedre kontakt eller relation til børnene, samt får overblik og hjælp til andre ting i familierelationen.

    Denne indsats vægter vi højt, da det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets behov, for støtte og for familiens mulighed for ar kunne forblive sammen, på en god og konstruktiv måde.

  • Kontaktperson / Mentor
  • DanPanel har et bredt udvalg af kvalificerede medarbejderer, som har fagligt kendskab til en kontaktordning. Kontaktpersonerne har erfaring i at motivere barnet og den unge i forhold til de foreliggende handleplaner og opsatte mål og har stor erfaring med utilpassede børn og unge som ved hvordan de skal motiveres hen mod deres mål og senere i forløbet arbejde med en fastholdelse i en positiv udvikling.

    Vi tilpasser kontaktperson indsatsen efter aktuelt behov. Vi gør meget ud af at finde det rigtige match mellem barnet/unge og kontaktpersonen.

  • Job Boost
  • Vi oplever i mange udsatte familier, at der findes ledighed af forskellige årsager. Dette vil vi med Job Boost forsøge at støtte de voksne med, at få muligheden til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, via workshops i bl.a. en kommunikationsmodel og motivation træning. Vi har igennem tiden fået mange kandidater ud på arbejdsmarkedet via. vores workshops, det viser sig med stor succes, at de klarer sig langt bedre pga. de har gennemgået vores workshops.

Referencer

Det siger vores kunder

❝ I forbindelse med samarbejde med DanPanel, har jeg kun positivt at sige.

Jeg har haft sager med DanPanel, og kontakten forinden opstart af ydelse var god, og de var behagelige at være i

kontakt med. ❞

❝ Jeg har en oplevelse af at det er en håndfuld personale der brænder for deres arbejde og gør meget for at

skræddersy et forløb og finde det helt rigtige match.

Man skal ikke selv være opsøgende på den del og det synes jeg er rart. Jeg har været glad for samarbejdet og har

brugt dem mange gange

da jeg synes at personalet og hele deres princip stemmer godt overens med det jeg søger som sagsbehandler. ❞

❝ Kontaktperson fra DanPanel har været på en af mine sager, hvor han fik opbygget en god relation til drengen.

Kontaktpersonen var god til at oplyse om både de gode og dårlige fremskridt i udviklingen,

hvorfor der var et godt samarbejde. Kontaktperson var ligeledes fleksibel ift. drenges behov og hverdag. ❞

❝ Jeg har en oplevelse af, at de er meget fleksible og meget hurtigt kan sætte et forløb i gang.

Udover det oplever jeg et troværdigt personale der skriver hvis forholdende i familien ændre sig eller hvis familien

ikke benytter sig af tilbuddet tilstrækkeligt. ❝


× Logo
Remember me
Forgot password?

× Logo

Vælg afdeling
*kun en afdeling må vælges*


Læs om Vilkår

Læs om Cookies og Privatpolitik

× Logo
Familiekonsulent
Kontaktperson/Mentor
Job Boost